Aleksandra M. Lalić

KNJIŽEVNOST, FILOZOFIJA, FILM, KULTURA I UMETNOST

Aleksandra M. Lalić

Rođena sam 1983. (godina kada je Bernhard objavio svoj čuveni roman Gubitnik, Elfride Jelinek Pijanistkinju i kada su izašla Kišova sabrana dela) u Požarevcu, odrasla u Sarajevu i Mladenovcu, neko vreme živela u Beogradu i Novom Sadu. Trenutno opet živim u Mladenovcu, ali to je samo tačka u mom nomadskom životu. Objavila sam romane Maksimilijan (2000), Vulkan sa ledenog brega (2005) i Glasovi prozora (2017).

Sav pisani sadržaj bloga GlasoviProzora (izuzevši sadržaj kategorije ZAJEDNICA, TUĐI BISERI) je isključivo autorsko delo moje malenkosti.

%d bloggers like this: