TV emisija u produkciji ORF televizije, reemitovao 3SAT, nastala 1994, koja sadrži narativni deo i kompilaciju intervjua sa piscem Tomasom Bernhardom, od 1967. do 1988.

urednik i narator: Krista Flajšman

prevela na srpski: Marina Anđelković

Advertisements