1. ODREKAO SE NASLEDSTVA – Bio je sin najbogatijeg čoveka Austrougarske. Nakon očeve smrti, kada je imao dvadeset i četiri godine nije iskoristio blagodeti novca, već je sve dao drugima, jedan deo sestrama, a drugi deo kao pomoć raznim umetnicima. Smatrao je da će novac da škodi njegovom intelektualnom razvoju i, zaista, ceo život je proživeo skromno, daleko od luksuza, jer se samo tako osećao kao slobodan čovek. Nije poznavao svoju savremenicu Koko Šanel, ali je itekako bio pobornik njene izreke „manje je više“.
  2. UMEO JE DA BUDE SAM – Nikada nije bio deo nekog „klana“, nije autoritet gradio na poznanstvu sa nekim bitnim facama. U jednom periodu života preselio se u Norvešku, sam sagradio kolibu pored mora i tu živeo godinu dana.
  3. BIO JE HRABAR – Iako nije bio militarna osoba u Prvom svetskom ratu je dobrovoljno otišao u rat, jer je to smatrao za svoju građansku dužnost. I upravo na ratištu je nastalo njegovo čuveno delo Traktatus. U Drugom svetskom ratu je bio van Nemačke, na sigurnom, ali je otišao u Austriju da evakuiše sestre, što je tad bilo veoma rizično, budući da Vitgenštajnovi imaju jevrejsko poreklo. Za vreme sovjetske diktature, kada su svi bežali odatle glavom bez obzira, Vitgenštajn je bio u poseti.
  4. CENIO JE INDIVIDUALNOST – Nije tražio u drugim ljudima slepe sledbenike. Čuvena je njegova rečenica iz Traktatusa koja kaže da tu knjigu iskoristimo kao merdevine koje će nas popeti do vlastite misaone tačke, a da ih onda odbacimo. Želeo je ljude da podstakne da misle svojom glavom, a ne da budu epigoni.
  5. SPOJIO JE MISTIKU SA LOGIKOM – Spojio je nespojivo. U Traktatusu povezuje logiku sa mistikom što do tada niko nije uradio.
  6. STAVIO JE JEZIK NA PIJEDASTAL – Čitav život bavio se jezikom i dao mu je veliku važnost. Nije bio umetnik, ali sa svojim teorijama o jeziku podstakao je generacije umetnika da osnaže književno delo upravo u jeziku, a ne u atraktivnom sadržaju i ostalim nejezičkim motivima.
  7. NIJE BIO ELITISTA – Nije bio opterećenim pitanjima vrednosti i zadnjih vremena. Bio je veoma obrazovan i načitan, ali ga to nije činilo gordim. Umeo je da uživa i u nekim tada prokaženim žanrovima, kao npr. u mjuziklima i u krimi romanima.
  8. BIO JE TERENAC, A NE SALONAC – Nikada se nije gnušao fizičkog rada. Mnogo se seljakao. Kao mlad je otišao iz rodne Austrije u Englesku. Imao je aktivnu energiju koja ga je terala uvek ka nečemu, u srž stvari, uvek se suočavao. Nije bio salonski intelektualac, već, tako da kažem, terenski. Svetski putnik.
  9. BIO JE ILUZIONISTA – Orgromnu važnost je pridavao imaginarnom svetu. Smatrao je da su i zamišljene situacije i bića neka vrsta stvarnosti.
  10. BIO JE SVAŠTAR – Bio je filozof, profesor na fakultetu, učitelj, arhitekta, vrtlar, bolničar, ratnik, inženjer… Odolevao je svim definicijama, ramovima i torovima. Ludvig Vitgenštajn je ne samo ime i prezime, već i kategorija za sebe.
  11. FILOZOFIJA JE TERAPIJA – Do ovog zaključka došao je tridesetih godina dvadesetog veka. Smatrao je da mu filozofija pomaže da se bolje oseća.
Advertisements