Spinozin panteizam blizak je mom shvatanju boga. Verujem da je bog “poli”, a ne “mono”. On je zbir svih nas živih i umrlih, a ne starac sa bradom. Atomisti nas uče da je sve deljivo. Dugo se mislilo da je atom najmanja mera, ali onda su naučnici dokazali i da atomi imaju svoje delove, protone i neutrone i na današnjoj civilizacijskoj tački za najmanju meru važi kvark. Možda sutra naprave optička sredstva kao neki mikro-mikroskop pa otkriju i da je kvark deljiv. Priroda, ljudi i ljudska dela i nedela su božiji kvarkovi. Bog je celina i zbir.Kada živimo u skladu sa sopstvenom (i opštom) prirodom i dajemo maksimum u onome što radimo a da pri tome ne ugrožavamo druge onda smo bogougodni. Ne vidim zašto bi bogu bilo milo da sam nesrećna i da patim?! Filozofija i umetnost nam jačaju um i pomažu da dostignemo tog apstraktnog boga, ma šta on bio. Funkcije filozofije su mnogostrane, ali njen terapijski efekat je najvažniji, a o njemu su govorili mnogi pa i Vitgenštajn i antički filozofi. Filozofija nam pomaže da pronađemo sebe u sebi. Filozofija je filozofija. Filozofija je psihoterapija. Filozofija je metod. Filozofija je religija. Filozofija je Spinoza. Filozofija su ljudi. Filozofija je bog.

moj komentar na P.U.L.S.E na tekst Branka Zorića „Spinoza-sudbina filozofa?“

Advertisements